Velkommen til Stensballegaard Gods

Jannik Ahlefeldt-Laurvig

Godsejer | Greve

Henrik Ahlefeldt-Laurvig

Forhenværende Godsejer | Greve

Stensballegaard har gennem de seneste 10 år omlagt forretningen fra traditionel landbrugsdrift med griseproduktion til en kundefokuseret virksomhed.
Landbruget er omlagt til golfdrift, staldbygninger og kornhaller er konverteret til lagerhotel ved Boxdepotet. De oprindelige medarbejderboliger er i dag udlejningsboliger og senest er der etableret en skovbegravelsesplads som supplement til skovdriften. Stensballegaard præsenterer ligeledes et årligt juletræssalg og julemarked, der løber hele december. Tiltagene sikrer den nuværende og fremtidige drift af Stensballegaard og vi ønsker at fortsætte denne udvikling, således at Stensballegaard vedbliver at være i takt med omverdenen.

Presse

August 2019, Skovforeningen, Skoven: Gods med mange aktiviteter
August 2019, Skovforeningen, Skoven: Gravsted i Skoven