Bæredygtighed og biodiversitet

Bæredygtighed (ESG)

ESG

ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god ledelse) og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden.

Bæredygtig opvarmning

Klimavenlig strøm

Træflis

Hvad er biomasse?

I Danmark dyrker vi vores skove for at få klimavenlige produkter til byggeriet og møbelindustrien. Træflis/biomasse er et restprodukt af denne produktion. Flis laves af udtyndingstræer og skovningsrester. Træpiller og træbriketter til varmeforsyningen laves primært af savspåner og savsmuld fra oparbejdelsen af træ. Dansk træflis fra skoven anvendes i dag sammen med udenlandsk træflis og træpiller i el- og varmeproduktionen, og har dermed været med til at fortrænge store mængder kul.

Catch_Basin_Drainage

Catch Basin Drainage som cirkulær ressource

Biodiversitet

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet betyder mangfoldigheden af levende organismer. Ordet er dannet af ordene ”bio”, der betyder liv, og ordet ”diversitet”, der betyder forskellighed. Når folk snakker om biodiversitet, tænker de som oftest på mangfoldigheden af arter. Men biodiversitet kan også opgøres ved hjælp af forskellighed i genetik eller økosystemer.

Naturtjek på Stensballegaard Gods

Hvad er Naturtjek?

Naturtjek bygger på rådgivning omkring, hvordan du bedst muligt tilgodeser den vilde natur på din bedrift. Disse rådgivningsforløb tilrettelægges ud fra netop din bedrift, så du gavner naturen og biodiversiteten bedst muligt baseret på din bedrift. Naturtjek udføres af en DLBR-rådgiver, som er fagkyndig og specialiseret inden for området.

Certificeret skov