Bæredygtighed og biodiversitet

Bæredygtighed (ESG)

ESG

ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god ledelse) og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden.

Bæredygtig opvarmning

Hvad er biomasse?

Træflis

Klimavenlig strøm

Der arbejdes lige nu på at få etableret solcelleanlæg på alle de tage, hvor det er muligt. Målet er, at vi selv vil kunne producere den mængde strøm (kWh) som der bruges på hele Stensballegaard i dagtimerne. 

I et tiltag for at nedbringe CO2-aftrykket anvender vi LED-belysning i størstedelen af faciliteterne på Stensballegaard herunder Boxdepotets lokaler.  

Som endnu et bidrag til den grønne omstilling, er der etableret 4 ladestandere med 8 udtag i alt på Golf & Padel Parkeringspladsen 

Klimavenlig_strøm_Stensballegaard

Catch Basin Drainage som cirkulær ressource

Catch_Basin_Drainage

Naturtjek på Stensballegaard Gods

Hvad er Naturtjek?

Naturtjek bygger på rådgivning omkring, hvordan du bedst muligt tilgodeser den vilde natur på din bedrift. Disse rådgivningsforløb tilrettelægges ud fra netop din bedrift, så du gavner naturen og biodiversiteten bedst muligt baseret på din bedrift. Naturtjek udføres af en DLBR-rådgiver, som er fagkyndig og specialiseret inden for området.

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet betyder mangfoldigheden af levende organismer. Ordet er dannet af ordene ”bio”, der betyder liv, og ordet ”diversitet”, der betyder forskellighed. Når folk snakker om biodiversitet, tænker de som oftest på mangfoldigheden af arter. Men biodiversitet kan også opgøres ved hjælp af forskellighed i genetik eller økosystemer.

Certificeret skov