Historie

Hovedbygningen som den står i dag, blev opført i 1692 af Baron Frederik Krag, der gennem sit giftemål med Charlotte Amalie Griffenfeld, datter af rigskansler Peder Schumacher Griffenfeld, blev ejer af Stensballegaard.

Griffenfeld, Charlotte Amalie og Baron Krag ligger i dag begravet i krypten i Vær Kirke, som indtil 1971 hørte under Stensballegaard.

Stensballegaard har en lang og interessant ejerrække og i 1928 købte Hans Benedikt greve Ahlefeldt-Laurvig Stensballegaard, som i dag føres videre af 4. generation.
Læs mere her: Persillekræmmeren Nr. 114 Ahlefeldterne på Stensballegaard

Stensballegaard har historisk set været en vigtig del af lokalsamfundet men har også som mange andre godser og herregårde tilpasset sig tiderne, rationaliseret driften med færre ansatte, større maskiner og automatisiering. Fra 1928-2000 gik Stensballegaard fra godt 30 ansatte til 2 ansatte. I dag er Stensballegaard igen for mange en integreret del af lokallivet i forbindelse med golfbanen, skovene, hundeskoven, lokalsalget af juletræer i december og skovbegravelsespladsen og der i øjeblikket 13 ansatte på tværs af de forskellige driftsgrene.

"Landsbyerne Stensballe, Nebel, Tvingstrup, Meldrup, Blirup og Haldrup skylder i høj grad deres tilværelse Stensballegaard p.g.a. af dens udlægning af fæstegårde i gamle dage."
Læs mere her: Persillekræmmeren Nr. 20 Stensballegaard

Stensballegaards udvikling

Historiske billeder Stensballegaard

Kontakt os

Du er velkommen til at kontakte os, såfremt du har spørgsmål. Kontakt os via telefon eller mail.